Referat från stämman 2020

BRF Pålsundet höll årets stämma den 11 juni. På grund av corona-pandemin uppmanades medlemmarna att delta genom att poströsta.
74 poströstade. Endast 18 medlemmar deltog fysiskt så det var lätt att hålla distans i Sunken Garden.

Samtliga frågor, utom en, beslutades enligt Valberedningens respektive Styrelsens förslag. Ordföranden, Stefan Johansson,
frågade först rösträknarna om resultatet av poströsterna och efter det konstaterade han poströsterna hade avgjort frågan.
En fråga var ställd utan förslag från styrelsen. Det var om takstegefrågan skulle bordläggas tills det går att hålla en fysisk stämma.
Stämman beslutade att den frågan skulle bordläggas och därför beslutades inget om de motionerna.

Styrelsen tackar

  • Medlemmarna som poströstade. På så sätt bidrog ni till att minska risken för smittspridning!
  • HSB för mallar och råd för denna ovanliga stämma — särskilt tack till juristen Malin Vagner.
  • Stefan Johansson som ledde stämman vänligt men bestämt.
  • Rösträknarna Maria Gerholm och Johan Adner som med ett stort Excel-dokument höll reda på alla poströster.
  • Christina Tönnesen som var sekreterare. Protokollet är skrivet men det kommer att dröja ett tag innan det är justerat och helt klart.

Styrelsen önskar alla medlemmar
Skön sommar!