Välkommen till Bostadsrättsföreningen Pålsundet

BRF Pålsundet är en bostadsrättsförening på nordöstra Reimersholme i Stockholm.  Föreningen består av 438 lägenheter fördelade på sex fastigheter på Reimersholmsgatan och Anders Reimers väg.  Fastigheterna omger Anders Reimers malmgård och vetter mot Långholmskanalen.  Husen byggdes och parken anlades av HSB i början av 1940-talet.

På Trapphusanslagets är föreningens viktigaste information samlad. Se nedan.
Klicka här om du vill visa Trapphusanslaget som en utskrivbar pdf-fil.

 

Trapphusanslag  (uppdaterat 2022-06-14)

INFORMATION OM VEM MAN KONTAKTAR I OLIKA ÄRENDEN

Felanmälan, fastighetsskötsel mm, HSB Stockholm:

Fastighetsjour:
Om ett allvarligt fel, som inte kan vänta till kontorstid, inträffar utanför kontorstid, ring HSB Fastighetsjour på telefon 08-695 00 00. Samtalet går till underleverantören Jourmontör som åtgärdar sådana akuta fel.

För övrig felanmälan:
Övriga fel anmäls på HSB:s webbplats, www.hsb.se/felanmalan

Anmälan går då direkt till en av våra fastighetsskötare. Alternativt kan du ringa Kund- och medlemsservice 010-442 11 00 eller besöka fastighetsskötarexpeditionen. Fastighetsskötaren återkopplar till dig inom två arbetsdagar.

Brf Pålsundet har avtalat fastighetsskötsel med HSB Stockholm. Huvudansvarig fastighetsskötare är Mikael Ahtonen. Han träffas på fastighetsskötarexpeditionen i Anders Reimers väg (ARv) 9, ingång från gården. Normal expeditionstid: Tisdagar 07:30–08:30 eller torsdagar 15:30–16:30 utom på röda dagar. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti är det enbart tisdagstiden.

Fastighetsskötaren kan på expeditionstid lämna ut beställda nyckelbrickor och nycklar. Legitimation och underskrift krävs. Samma nyckelbricka används för entrédörrar, återvinningsrum, gästlägenheter, föreningslokal, kajakförråd, bastu och gym. En nyckelbricka kostar 200 kr oavsett om det är din första bricka eller en extrabricka.

Förvaltning, HSB Stockholm:

Kund- och medlemsservice
Webb: www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/ Mejl: service.stockholm@hsb.se  Telefon: 010-442 11 00 (vardagar 08:00–16:30, torsdagar 08:00–18:00)
Postadress: HSB Brf Pålsundet nr 4041, HSB Förvaltning, 112 84 Stockholm
B
esöksadress: HSB Stockholm, Fleminggatan 41 (vardagar 09:00–16:00, fredagar 09:00–15:00)

Alla ärenden hanteras av Kund- och medlemsservice som fördelar ut ärenden inom HSB. Kund- och medlemsservice hjälper till med alla slags frågor relaterade till ditt boende t.ex. beställning av nyckelbrickor och nycklar, överlåtelser, avgifter, hyror, panter, uthyrning av garage- och P-platser, förråd och andrahandsuthyrning.

Vid behov slussas ditt ärende vidare till Brf Pålsundets förvaltare Daniel Östensson, daniel.ostensson@hsb.se, 010-442 16 52. Med förvaltaren kan du diskutera det som inte kan åtgärdas med felanmälan eller med kontakt med Kund- och medlemsservice t.ex. rådgivning vid ombyggnation och i stadgefrågor. Förvaltaren hanterar också bostadssociala frågor (störande grannar, konflikter etc.).

 

Position Namn Telefon 
Adress Mejl till styrelsen
Ordförande Finn Thormark Fröst   ARv 17 info@palsundet.se

 

Kolla först ovan under Förvaltning om mejlet ska adresseras dit!

Vice ordförande Magdalena Ginste   ARv 11
Ledamot/Sekreterare Per Karlsson   ARv 15
Ledamot Arne Mårtensson 070-834 95 80 ARv 17
Ledamot Jens Koch 072-855 29 94 ARv 15
Ledamot Joakim Björklund   ARv 4
Ledamot Mats Runeborg 073-984 53 34 ARv 15
Ledamot Tage Isaksson   ARv 15
Ledamot Ulrica Edholm   ARv 10
Ledamot Yvonne Brax Kjellström 073-926 14 30 ARv 17
Ledamot från HSB Fred Åkesson  
Suppleant Klas Nilsson    ARv 4
Suppleant Ludvig Hartmanis   ARv 17
Suppleant Matilda Kongshöj   ARv 9

Revisorer

Ordinarie Maria Jansson revisor@palsundet.se ARv 2
Suppleant Kajsa Aronsson Kjellman ARv 10

 Valberedning

Sammankallande Rebecca Thorburn Stern    valberedningen@palsundet.se ARv 6
Ledamot Magdalena Löfström ARv 4
Ledamot Anna Ivemark ARv 12


Återvinning och matinsamling
I första hand ska Förpacknings- och tidningsinsamlingens kärl på Reimersholmsgatan mitt emot COOP användas. Där finns kärl för tidningar och samtliga förpackningar som, kartonger, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas (burkar och flaskor), och metallförpackningar.

I andra hand kan föreningens återvinningsrum i ARv 9 med ingång från gården mellan ARv 9 och 11 användas. Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan. I återvinningsrummet finns kärl för brännbara sopor, elavfall och elektronik, metallavfall, ljuskällor t ex lampor, batterier, tidningar, kartonger och pappersförpackningar, glas samt matavfall. Observera att miljöfarligt avfall som t ex målarfärg och andra kemiska produkter inte får lämnas i återvinningsrummet utan skall lämnas på miljöstation som anvisas av Stockholms stad. All återvinning i återvinningsrummet utom matinsamlingen måste föreningen betala för.

Förenings- och festlokal för medlemmar i BRF Pålsundet
Förenings- och festlokalen i Fabriksbacken bokas med app eller på föreningens hemsida. Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan. Kostnad 450 kr/dygn.

Gästlägenheter som kan hyras av medlemmar i BRF Pålsundet
I ARv 9 finns en rymlig gästlägenhet, ett rum & kök. Kostnad 500 kr/dygn. I ARv 15 finns ett gästrum med pentry och duschrum. Kostnad 300 kr/dygn. Du bokar dem med app eller på föreningens webbplats. Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan. På webbplatsen finns regler och villkor för hyra och bokning.

Bastu för medlemmar i Brf Pålsundets bastuförening
I ARv 11 finns en bastu med dusch och relaxrum. Utanför i Långholmskanalen finns föreningens badbrygga. För att boka bastun krävs medlemskap i Bastuföreningen.  För att bli medlem ska du mejla anmälan till service.stockholm@hsb.se  Ange namn, adress, HSB:s tresiffriga lägenhets-nr, telefon och e-post. Du kommer få ett avtal som du ska signera.  Medlemsavgiften är 17 kr/månad. Avgiften läggs på din månadsavi till bostadsrättsföreningen. Bastuföreningen kan kontaktas via mejl till  bastu@palsundet.se

Gymlokal för medlemmar i Brf Pålsundets gymförening
I ARv 11 finns en gym-/motionslokal som du får tillgång till om du blir medlem i Brf Pålsundets gymförening. För att bli medlem ska du mejla anmälan till service.stockholm@hsb.se Ange namn, adress, HSB:s tresiffriga lägenhets-nr, telefon och e-post. Avgiften är 41 kr i månaden (500 kr per år). Avgiften läggs på din månadsavi till bostadsrättsföreningen. Medlemmar tränar under eget ansvar. Läs mer om gymmet på föreningens webbplats. Gymföreningen kan kontaktas via mejl till gym@palsundet.se

Roddbåt för medlemmar i BRF Pålsundet
Vid bryggan utanför ARv 17 ligger en vit roddbåt, Pållan. Information, regler, bokningskalender, flytvästar och åror finns i cykelförrådet i källaren till ARv 15.

Hobbylokal för medlemmar i BRF Pålsundet
I källaren i ARv 9 finns en hobbylokal med arbetsbänkar och begränsad tillgång på handverktyg. Medtag egna verktyg och glöm inte att städa efter dig.