Välkommen till Bostadsrättsföreningen Pålsundet

BRF Pålsundet är en bostadsrättsförening på nordöstra Reimersholme i Stockholm.  Föreningen består av 438 lägenheter fördelade på sex fastigheter på Reimersholmsgatan och Anders Reimers väg.  Fastigheterna omger Anders Reimers malmgård och vetter mot Långholmskanalen.  Husen byggdes och parken anlades av HSB i början av 1940-talet.

På Trapphusanslagets är föreningens viktigaste information samlad. Se nedan.
Klicka här om du vill visa Trapphusanslaget som en utskrivbar pdf-fil

 

Trapphusanslag  (uppdaterat 2021-07-21)

INFORMATION OM VEM MAN KONTAKTAR I OLIKA ÄRENDEN

Felanmälan, fastighetsskötsel mm, HSB Stockholm:

Fastighetsjour:
Om ett allvarligt fel, som inte kan vänta till kontorstid, inträffar utanför kontorstid, ring HSB Fastighetsjour på telefon 08-695 00 00. Samtalet går till underleverantören Jourmontör som åtgärdar akuta fel under jourtid.

För övrig felanmälan:
Övriga fel anmäls på HSB:s webbplats, www.hsb.se/felanmalan
Anmälan går direkt till en vår fastighetsskötare som registrerar ärendet och återkopplar till dig inom två arbetsdagar. Du kan också ringa Kund- och medlemsservice 010-442 11 00 eller besöka fastighetsskötarexpeditionen.

Brf Pålsundet har avtalat fastighetsskötsel med HSB Stockholm. Huvudansvarig fastighetsskötare är Mikael Ahtonen. Han träffas på fastighetsskötarexpeditionen i Anders Reimers väg (ARv) 9, ingång från gården.  Normal expeditionstid: Tisdagar 07:30–08:30 eller torsdagar 15:30–16:30 utom på röda dagar.  Under sommarmånaderna juni, juli och augusti är det enbart tisdagstiden. 

Fastighetsskötaren kan på expeditionstid lämna ut nyckelbrickor.  Legitimation och underskrift krävs.  Samma nyckelbricka används för entrédörrar, återvinningsrum, gästlägenheter och föreningslokal.  En annan typ av nyckelbricka används för bastu (se nedan).  En nyckelbricka kostar 200 kr oavsett om det är din första bricka eller en extrabricka.

Förvaltning, HSB Stockholm:

Kund- och medlemsservice
Webb: www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/
Telefon: 010-442 11 00 (vardagar 08.00–16.30, torsdagar 08:00–18:00)
Besöksadress: HSB Stockholm, Fleminggatan 41 (vardagar 09:00–16:00, fredagar 09:00–15:00)

Alla ärenden hanteras av Kund- och medlemsservice som fördelar ut ärenden inom HSB.
Kund- och medlemsservice hjälper till med alla slags frågor relaterade till ditt boende t.ex. överlåtelser, avgifter, hyror, panter, uthyrning av garage- och P-platser, förråd och andrahandsuthyrning.

Vid behov slussas ditt ärende vidare till Brf Pålsundets förvaltare Daniel Östensson, daniel.ostensson@hsb.se   Med förvaltaren kan du diskutera det som inte kan åtgärdas med felanmälan eller med kontakt med Kund- och medlemsservice t.ex. rådgivning vid ombyggnation och i stadgefrågor.  Förvaltaren hanterar också bostadssociala frågor (störande grannar, konflikter etc.).

 

Position Namn Telefon 
Adress Mejl till styrelsen
Ordförande Finn Thormark Fröst 070-682 16 34 ARv 17 info@palsundet.se

 

Kolla först ovan under Förvaltning om mejlet ska adresseras dit!

Vice ordförande Magdalena Ginste   ARv 11
Ledamot/Sekreterare Per Karlsson   ARv 15
Ledamot Arne Mårtensson 070-834 95 80 ARv 17
Ledamot Fred Åkesson  
Ledamot Joakim Björklund   ARv 4
Ledamot Mats Runeborg 073-984 53 34 ARv 15
Ledamot Sofia Schmidt   ARv 13
Ledamot Tage Isaksson   ARv 15
Ledamot Ulrica Edholm   ARv 10
Ledamot Yvonne Brax Kjellström 073-926 14 30 ARv 17
Suppleant Matilda Kongshöj   ARv 9
Suppleant Jens Koch 072-855 29 94 ARv 15
Suppleant Klas Nilsson   ARv 4

 Revisorer

Ordinarie Helena Olsson revisor@palsundet.se ARv 9
Suppleant Maria Jansson ARv 2

 Valberedning

Sammankallande Christer Johansson    valberedningen@palsundet.se ARv 15
Ledamot Linnea Kihlström ARv 8
Ledamot Rebecca Thorburn Stern ARv 6


Återvinning och matinsamling
I första hand ska Förpacknings- och tidningsinsamlingens kärl på Reimersholmsgatan mitt emot COOP användas. Där finns kärl för tidningar och samtliga förpackningar som, kartonger, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas (burkar och flaskor), och metallförpackningar

I andra hand kan föreningens återvinningsrum i ARv 9 med ingång från gården mellan ARv 9 och 11 användas. Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan. I återvinningsrummet finns kärl för brännbara sopor, elavfall och elektronik, metallavfall, lampor, batterier samt matavfall och även för tidningar, kartonger pappersförpackningar och glas. Observera att miljöfarligt avfall som t ex målarfärg och andra kemiska produkter inte får lämnas i återvinningsrummet utan skall lämnas på miljöstation som anvisas av Stockholms stad. All återvinning i återvinningsrummet utom matinsamlingen måste föreningen betala för.

Förenings- och festlokal för medlemmar i BRF Pålsundet
Förenings- och festlokalen i Fabriksbacken bokas digitalt på föreningens hemsida.  Nyckelbricka krävs för tillträde.  Se ovan.  Kostnad 450 kr/dygn.

Gästlägenheter som kan hyras av medlemmar i BRF Pålsundet
I ARv 9 finns en rymlig gästlägenhet, ett rum & kök.  Kostnad 500 kr/dygn.  I ARv 15 finns ett gästrum med pentry och duschrum.  Kostnad 300 kr/dygn.  Du bokar dem digitalt på föreningens webbplats. Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan. På webbplatsen finns regler och villkor för hyra och bokning.

Bastu för medlemmar i bastuföreningen inom BRF Pålsundet
I ARv 11 finns en bastu med relaxrum. Utanför porten finns föreningens badbrygga.

För att boka bastun krävs medlemskap i bastuföreningen.  Kontakta bastuföreningen genom att mejla  bastu@palsundet.se  Medlemsavgiften, för närvarande 200 kr/år, betalas in på Plusgirokonto: Pålsundets bastuförening 443 06 61-1 (ange namn, adress, HSB:s tresiffriga lägenhetsnummer, telefon och e-post).  Meddela att du har betalat så kan du lösa ut en för bastun särskild nyckelbricka hos fastighetsskötaren i ARv 9.  Bokning sker sedan på bokningslistan utanför bastun, ett tillfälle i taget.

Gymlokal för medlemmar i Brf Pålsundets gymförening
I ARv 11 finns en gym-/motionslokal som du får tillgång till om du blir medlem i Brf Pålsundets gymförening. Du kan bli medlem genom att anmäla dig i ett mail till gym@palsundet.se  Ange namn och tresiffrigt lägenhetsnummer.  Avgiften är 41 kr i månaden (500 kr per år). Avgiften läggs på din månadsavi. Hämta blanketten och läs mer på föreningens webbplats. Medlemmar tränar under eget ansvar.
Kontakt via mejl: gym@palsundet.se Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan under Felanmälan.

Roddbåt för medlemmar i BRF Pålsundet
Vid bryggan utanför ARv 17 ligger en vit roddbåt, Pållan. Information, regler, bokningskalender, flytvästar och åror finns i cykelförrådet i källaren till ARv 15.

Hobbylokal för medlemmar i BRF Pålsundet
I källaren i ARv 9 finns en hobbylokal med arbetsbänkar och begränsad tillgång på handverktyg.  Medtag egna verktyg och glöm inte att städa efter dig.