Medlemsengagemang

2021-03-02

Medlemsengagemang

Följande är citat från Brf Pålsundets stadgar:

”Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet i föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet”.

Engagerade medlemmar har genom åren bland annat byggt upp ett snickarrum, ett gym och startat en ateljéförening. Brf Pålsundets styrelse ser positivt på dessa initiativ. Kom gärna med förslag till styrelsen om det är något du vill förbättra i vår bostadsrättsförening, styrelsen kommer att stötta dig/er genom processen. Det är dock viktigt att du själv som medlem vill ta ansvar för ditt initiativ, prata gärna ihop dig med några grannar om en gemensam idé.

Engagera dig i Brf Pålsundet!

Vill du vara med och bidra till en bättre förening? Brf Pålsundet drivs dels av styrelsen, men för att föreningen ska fungera är det viktigt att även andra hjälper till. I arbetet med att ta hand om våra hus dyker det ofta upp frågor medlemmarnas kunskaper kan vara till nytta.

Jurister har varit till stor nytta genom att hjälpa till med granskning av avtal.

Arkitekter har hjälpt till med utformning av allmänna utrymmen.

Elektriker har bidragit med kunskap om hur elarbeten kan göras bäst i föreningen.

Vill du vara med och hjälpa till, men känner att du inte har tid att sitta i styrelsen? Skicka gärna ett mail till info@palsundet.se   Glöm inte att skriva vad du tror att du kan hjälpa till med!