Månadsavgiften höjs

Månadsavgiften höjs med 3 % från första april 2022. Höjningen görs för att följa inflationen och för att finansiera nödvändigt underhåll av Brf Pålsundets fastigheter. Under 2022 kommer bland annat föreningens elstammar att renoveras, fönster kommer att målas om och lagstadgad ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras. Mer information om respektive projekt kommer att läggas ut på hemsidan löpande.