Lägenhetstips och Regler

Bo med bostadsrätt
Att bo med bostadsrätt innebär att lägenheterna ägs av föreningens medlemmar gemensamt. Du har köpt nyttjanderätt till lägenheten, men du äger den inte själv. Du ansvarar för underhåll och skötsel av din lägenhet. Du ansvarar också för ditt vinds -och/eller källarförråd, som du är skyldig att hålla låsta även om du inte använder dem.
Föreningens medlemmar ansvarar tillsammans för tvättstugor, trapphus, fritidslokaler m.m. Vi har också ett ansvar gentemot varandra, bl. a. genom att inte bullra eller ha musik på hög nivå efter klockan 22:00.

Störande arbete.
Störande arbete i lägenheterna som till exempel rivning, byggnadsarbete, borrning och hamrande får endast göras på vardagar mellan kl 8:00 och 19:00 samt lördagar och söndagar mellan kl 10:00 och 19:00. Dessa regler ersätter inte dialog med grannarna när man gör lite större jobb.

Bostadsrättshavarens underhåll av sin lägenhet
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ska bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad underhålla lägenhetens inre.

Ventilation och fläktar
Ventilationen i våra hus bygger på följande: Tilluft ska komma in genom ventilerna i fönsterkarmarna, genom ”skafferiventilen” i köket och ibland genom tilluftsventil i badrummet. Håll dessa ventiler öppna! Frånluften ska ut via de luftflödesjusterande ventilerna i kök och badrum. Rör inte dessa injusteringar! I låghusen är det enbart självdrag medan höghusen är utrustade med frånluftsfläktar på vindarna. Man får inte ansluta en egen fläkt till en gemensam kanal, varken i låghusen eller i höghusen. Om du gör det sprids matos in till grannarna. Du får däremot gärna montera in en icke kanalansluten kolfilterfläkt i köket.

Brandvarnare
År 2003 installerade föreningen brandvarnare i samtliga lägenheter. Den installationen gjordes i enlighet med ett lagkrav. Styrelsen påminner om att samtliga lägenheter ska vara försedda med fungerande brandvarnare och nu är respektive bostadsrättsinnehavare ansvarig för detta. Föreningens fastighetsskötare kan sätta upp ny brandvarnare. Pris enligt HSB:s fastprislista debiteras respektive bostadsrättsinnehavare tillsammans med månadsavgiften.

Regler vid håltagning i bärande vägg
Styrelsen har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret skrivit en text om vilka regler som gäller och vad man ska  tänka på vid håltagning i bärande vägg.
Håltagning i bärande vägg.

Grillning
Endast gasol- och elgrillning är tillåten på föreningens balkonger. Kolgrillning är tillåten på föreningens mark.

Se även balkonger.

Regler för ändring i lägenhet
Läs mer om regler för ändring i lägenhet.