Hobbyrum

I källaren i ARv 9 finns ett hobbyrum med arbetsbänkar och begränsad tillgång på handverktyg.  Medtag egna verktyg och glöm inte att städa efter dig.