Gym

I Anders Reimers väg 11 på bottenvåningen längst in i B-korridoren finns ett gym som är tillgängligt för alla som är medlemmar i gymföreningen. Enklast når du gymmet från  källaringången som vetter mot Anders Reimers väg 9.

Gymmet är utrustat med ett antal skivstänger, hantlar och ställningar för benböj/bänkpress. Motionscykel och boxningssäck, ställningar för chins och dips. Det finns även balansbrädor, medicinbollar, pilatesbollar samt diverse utrustning för funktionell träning. I lokalen finns även ett pingisbord och ett antal racketar. Gymmet kommer att byggas ut kontinuerligt i takt med att fler medlemmar ansluter sig, all utrustning bekostas av de som tränar i lokalen.

Hur gör jag för att börja träna?
För att börja träna behöver du bli medlem i Brf Pålsundets gymförening. Anmäl dig per mail till: 

service.stockholm@hsb.se

Ange
– namn och lägenhetsnummer (tresiffrigt).
– om du är pensionär (för pensionärsrabatt)
– från vilket datum du vill börja träna

Av försäkringsskäl behöver alla nya medlemmar signera ett avtal, HSB hjälper dig med ett digitalt avtal.

Vad kostar det?
Att träna i föreningens gym kommer att kosta 41 kr/månad (500 kr per år). Avgiften läggs på din månadsavi.

Penionärsrabatt
För att att fler ska kunna använda gymmet har Brf Pålsundet pensionärsrabatt 50%. Pensionärer betalar 250 kr/år, avgiften läggs månadsvis på avgiften.

Vad kommer pengarna gå till?
Alla avgifter till gymmet kommer gå till att köpa in träningsutrustning eller annan utrustning till gymmet. Ju fler som väljer att bli medlemmar desto bättre gym kan vi bygga gemensamt.

Kan jag påverka vilken typ av utrustning som köps in?
Ja, alla som väljer att börja träna i föreningens gym får komma med förslag på utrustning som man vill se i gymmet.

Kan jag själv sätta in utrustning i gymmet?
Om du har träningsutrustning du vill skänka till gymmet, kontakta Brf Pålsundets gymgrupp.

Kan flera personer i samma hushåll träna?
Ja, medlemskapet är per lägenhet. Samtliga boende i lägenheten får tillgång till gymmet.

Kan andra bli medlemmar i gymföreningen?
Gymföreningen är öppen endast för Brf Pålsundets medlemmar.

Brf Pålsundets gymgrupp
gym@palsundet.se