Gym

Kortfattad info på trapphusanslaget:

Gymlokal för medlemmar i Brf Pålsundets gymförening
I ARv 11 finns en gym-/motionslokal som du får tillgång till om du blir medlem i Brf Pålsundets gymförening. För att bli medlem ska du mejla anmälan till service.stockholm@hsb.se Ange namn, adress, HSB:s tresiffriga lägenhets-nr, telefon och e-post. Avgiften är 41 kr i månaden (500 kr per år). Avgiften läggs på din månadsavi till bostadsrättsföreningen. Medlemmar tränar under eget ansvar. Läs mer om gymmet på föreningens webbplats. Gymföreningen kan kontaktas via mejl till gym@palsundet.se

Ytterligare info:
I
 Anders Reimers väg 11 på bottenvåningen längst in i B-korridoren finns ett gym som är tillgängligt för alla som är medlemmar i gymföreningen. Enklast når du gymmet från källaringången som vetter mot Anders Reimers väg 9. Gymmet är utrustat med ett antal skivstänger, hantlar och ställningar för benböj/bänkpress. Motionscykel och boxningssäck, ställningar för chins och dips. Det finns även balansbrädor, medicinbollar, pilatesbollar samt diverse utrustning för funktionell träning. I lokalen finns även ett pingisbord och ett antal racketar. Gymmet kommer att byggas ut kontinuerligt i takt med att fler medlemmar ansluter sig, all utrustning bekostas av de som tränar i lokalen.

 

Hur gör jag för att börja träna?
För att börja träna måste du bli medlem i Brf Pålsundets gymförening. Anmäl dig enligt instruktion ovan. Bra om du vid anmälan meddelar om du kan signera avtalet med Mobilt BankID. Om du kan det får du ett mejl som instruerar dig hur avtalet signeras digitalt. Annars skickas avtalet till dig per post. 

När du blivit medlem så programmeras låssystemet så att du kan du låsa upp dörren in till gymmet med en av dina nyckelbrickor som har nummer 1, 2, 3 eller 4.

Vad kostar det?
Att träna i föreningens gym kostar 41 kr/månad (500 kr/år). Avgiften läggs på din månadavi till bostadsrättsföreningen.

Penionärsrabatt
För att fler ska kunna använda gymmet har Brf Pålsundet pensionärsrabatt 50%. Pensionärer betalar 21 kr/månad (250 kr/år). Avgiften läggs på din månadavi till bostadsrättsföreningen.

Vad kommer pengarna gå till?
Alla avgifter till gymmet kommer gå till att köpa in träningsutrustning eller annan utrustning till gymmet. Ju fler som väljer att bli medlemmar desto bättre gym kan vi bygga gemensamt.

Kan jag påverka vilken typ av utrustning som köps in?
Ja, alla som väljer att börja träna i föreningens gym får komma med förslag på utrustning som man vill se i gymmet.

Kan jag själv sätta in utrustning i gymmet?
Om du har träningsutrustning du vill skänka till gymmet, kontakta Brf Pålsundets gymgrupp.

Kan flera personer i samma hushåll träna?
Ja, medlemskapet är per lägenhet. Samtliga boende i lägenheten får tillgång till gymmet.

Kan andra bli medlemmar i gymföreningen?
Gymföreningen är öppen endast för Brf Pålsundets medlemmar.