Fönstermålning 2022-23

Styrelsen har upphandlat målning av utsidan på föreningens samtliga fönster.
Under 2022 målas fönstren på ARv 15 och ARv 17. På övriga hus målas fönstren 2023.

Ommålningen görs inifrån lägenheterna så tillträde till lägenheterna krävs.
Firman som fått uppdraget är Fog & Fönster – samma firma som gjorde den mer genomgripande fönsterrenoveringen 2011.

 Nedan finns länkar till dokument med mer detaljerad information:

Styrelsens infobrev till boende i Anders Reimers väg 15 och 17. 2022-06-30 

Grov tidplan för trapphus i ARv 17

Grov tidplan för trapphus i ARv 15

Turordning fönsterarbete

Boendebeställning av tilläggsarbeten