Containrar 2021-05-07 – 17

21-04-29

I likhet med tidigare år kommer det att ställas upp containrar för medlemmarna i Brf Pålsundet ska kunna rensa lägenheter och förråd på saker som ska slängas.  Containrarna är beställda att anlända fredagen den 7 maj och tas bort måndagen den 17 maj. Till Anders Reimers väg 4 kommer en täckt container och till Anders Reimers väg 17 kommer en öppen container.
containrarna kan blandat avfall slängas – sådant som inte kan källsorterats i föreningens återvinningsrum.

Du får slänga följande saker i containrarna:
Brännbart avfall, Deponi, Skrot & Metall, Mineralull, Metall, Papper, Plast, Trä, Glas, Sten.

Du får inte slänga följande saker i containrarna:
Farligt avfall, Tryckimpregnerat trä, Elavfall, Tegel, Grus, PVC, Komposterbart avfall, Vitvaror, Elektronik