Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand – t. ex. för värnpliktstjänstgörning, studier, arbete på annan ort eller av andra skäl- måste du ha tillstånd. Tillstånd ges för högst ett år i taget. Ansökningsblankett får du av HSB Servicecenter dit du också skickar din ansökan. Tel: 010-442 11 00. Det är inte tillåtet att hyra ut via någon förmedling.

Regler och villkor för andrahandsuthyrning december 2017