Intresserad av styrelsearbete

Klicka här för att läsa mailet på webben

Är du intresserad av att sitta i styrelsen i din bostadsrättsförening, men vet inte riktigt vad det innebär och vad du behöver kunna? Vi på HSB Stockholm vill gärna uppmuntra och stärka engagemanget i föreningarna och bjuder därför in till en gratis digital föreläsning om hur styrelsearbetet fungerar i en bostadsrättsförening.

UNDER FÖRELÄSNINGEN TAR VI UPP FRÅGOR SÅ SOM:

 • Hur arbetar en bostadsrättsförenings styrelse och vilka roller finns?
 • Hur fungerar en bostadsrättsförenings ekonomi?
 • Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?
 • Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?

Föreläsare: Petrus Jansson, verksamhetschef på HSB Stockholm.
Varmt välkommen att titta på en tid och plats som passar dig!

Klicka här för att titta på föreläsningen

Max 4 personer i gymmet

2020-01-08

I enlighet med Covid19-lagen gäller från 2021-01-10 att antalet personer i Brf Pålsundets gym får vara max 4 personer samtidigt.

Vi är alla ansvariga för att begränsa antalet personer i lokalen, om begränsningen inte efterlevs kommer Brf Pålsundets styrelse att stänga gymmet.

Styrelsen Brf Pålsundet

 

 

 

 

 

 

Stamspolning i alla lägenheter 2021-01-18 – 2021-02-12

2020-12-15

Obligatorisk stamspolning i alla lägenheter under perioden 2021-01-18 – 2021-02-12

Brf-styrelsen har beställt stamspolning från företaget GR Avloppsrensning AB. Renspolning av köks- och badrumsavlopp kommer att genomföras i samtliga lägenheter under perioden 2021-01-18 – 2021-02-12. Olika tider för olika trappuppgångar enligt tidsplanen.

Innan arbetet påbörjas kommer avisering i brevlådan. I aviseringen anges dag för dig och hur nycklarna ska hanteras. Enligt bostadsrättslagen 13§ har företrädare för bostadsrättsföreningen, i det här fallet företaget GR Avloppsrensning AB, rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Om inte tillträde lämnas vid första aviseringen följer ny avisering. Alla lägenheter ska spolas. Om inte tillträde lämnas heller vid andra aviseringen följer ytterligare aviseringar mot avgift 750 kr per gång. Denna avgift betalas av medlemmen genom att avgiften läggs på avin för månadsavgiften.

Covid -19

Personal arbetar uteslutande med gummihandskar som rengöres efter varje lägenhetsbesök. Lägenhetsinnehavare och GR Avloppsrensnings personal håller ett rekommenderat avstånd under tiden de är i lägenheten.

 • Lösa djur i lägenheten skall meddelas entreprenören då lägenhetsdörren inte kommer att vara helt stängd när arbete sker i respektive lägenhet (vattenslang går ut till spolbil).
 • Vänligen töm ur innehållet i skåpet under diskbänken och eventuella skåp under handfat innan de kommer och tillse att samtliga avlopp är åtkomliga för rensning.
 • Utdragslådor under diskbänk i kök skall vara bortmonterade före deras ankomst.
 • Ta bort eventuella mattor m.m. som kan vara i vägen vid kök och badrum.
 • Eventuella porslinspelare under handfat ska vara bortmonterade innan de kommer och stamspolar. GR Avloppsrensnings personal bistår INTE med demontering eller återmontering av porslinspelaren. Är inte porslinspelaren bortmonterad när de kommer kan de inte utföra stamspolningen. Istället blir det återbesök med högre kostnader.

Entreprenören GR Avloppsrensning AB Robin Melander nås på tel. 08-795 75 10  eller via mail: robin.melander@gr-avloppsrensning.nu

Styrelsen

Rensning i allmänna utrymmen

I syfte att skapa utrymme för alla barnvagnar som är i användning har vi bett fastighetsskötaren att rensa i våra allmänna utrymmen under vecka 7, 2021. Barnvagnar som är i användning ska märkas med namn och lägenhetsnummer.

 

OBS!

Barnvagnar som inte används dagligen ska förvaras i ägarens förråd. Detta gäller även leksaker. Ej uppmärkta saker kommer att tas bort. Är sakerna fastlåsta kommer låsen att klippas upp. Uppklippta lås kommer inte att ersättas. Omhändertagna saker kommer att förvaras i sex månader och sedan avyttras. 

Tack för att du hjälper till att hålla ordning!

 

Styrelsen

 

Lövblåsning 2020

Hösten 2020 kommer Brf Pålsundet tillsammans med Brf Reimer att sköta marken utan lövblåsare.

Löven får ligga kvar i rabatter och bland buskar där de skapar naturliga platser för övervintring för smådjur och även skyddar våra planteringar mot vinterkylan. Gångvägar kommer att rensas från löv varannan vecka, innan 1/12 kommer alla gångvägar rensas för att undvika halka.

Läs gärna mer om lövblåsning på Sveriges Radios hemsida:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7351241

Brf Pålsundets trädgårdsgrupp

2020-10-31

 

 

 

 

 

Referat från stämman 2020

BRF Pålsundet höll årets stämma den 11 juni. På grund av corona-pandemin uppmanades medlemmarna att delta genom att poströsta.
74 poströstade. Endast 18 medlemmar deltog fysiskt så det var lätt att hålla distans i Sunken Garden.

Samtliga frågor, utom en, beslutades enligt Valberedningens respektive Styrelsens förslag. Ordföranden, Stefan Johansson,
frågade först rösträknarna om resultatet av poströsterna och efter det konstaterade han poströsterna hade avgjort frågan.
En fråga var ställd utan förslag från styrelsen. Det var om takstegefrågan skulle bordläggas tills det går att hålla en fysisk stämma.
Stämman beslutade att den frågan skulle bordläggas och därför beslutades inget om de motionerna.

Styrelsen tackar

 • Medlemmarna som poströstade. På så sätt bidrog ni till att minska risken för smittspridning!
 • HSB för mallar och råd för denna ovanliga stämma — särskilt tack till juristen Malin Vagner.
 • Stefan Johansson som ledde stämman vänligt men bestämt.
 • Rösträknarna Maria Gerholm och Johan Adner som med ett stort Excel-dokument höll reda på alla poströster.
 • Christina Tönnesen som var sekreterare. Protokollet är skrivet men det kommer att dröja ett tag innan det är justerat och helt klart.

Styrelsen önskar alla medlemmar
Skön sommar!