Uppdatering av skalskydd och bokning av gästlägenheter och föreningslokal

Låsen till entréportarna byts ut

Under december 2021 kommer låsen (för alfa-nycklarna) till skalskyddet dvs entréportar och övriga skalskyddsdörrar (dörrar utifrån in i fastigheterna) att bytas ut. Boende ska i fortsättningen använda sin nyckelbricka för att komma in i fastigheterna, detta är ytterligare ett led i att hindra obehöriga från att ta sig in i fastigheterna. Den fysiska nyckeln (alfa-nyckeln) som boende har idag kan man fortsätta att använda för att öppna dörrar inne i fastigheterna till källare, vind, tvättstugorna mm. Boende som behöver flera nyckelbrickor eller önskar ändra informationen i porttelefonen gör enligt nedan. Vid ett eventuellt strömavbrott har Aptus-systemet batteribackup för sex timmar.
Tips: Om man glömt sin nyckelbricka kan man ringa till sin egen mobil från porttelefonen. Detta förutsätter att ditt mobilnummer är inlagt i systemet. Svara i mobilen och tryck 5 så öppnas entréporten.

Ny internetadress och ny app för bokning

Ny internetadress till aptus-portalen är https://aptus.sakerhetsintegrering.se/palsundet/aptusportal/

Från och med 7 december 2021 kommer portalen att vara uppdaterad och mera lättöverskådlig. Det går också bra att ladda ner den nya appen ”Aptus Home”. Inne i appen ska internetadressen ovan användas. Om ni redan har den gamla appen ”Bokning” så är det bra om den avinstalleras innan den nya appen installeras.

Bra om alla medlemmar ändrar det förinställda lösenordet i aptus-portalen. Lösenordet används vid bokning av gästlägenheter och föreningslokal och snart även bastun. Bra om även ni som inte tänker boka gästlägenheter och föreningslokal ändrar det förinställda lösenordet för att hindra att någon felaktigt bokar på ert lägenhetsnummer. Läs mer på http://palsundet.se/ Boka gemensamt fritid / Bokning

Nyckelbrickor i Aptus-systemet

Nyckelbrickorna öppnar entréportarna och återvinningsrummet för alla medlemmar. Dörrarna till gymmet och bastun öppnas med samma bricka för de som är medlemmar i respektive förening. Dörrarna till föreningslokalen, gästlägenheterna och kajakförrådet öppnas också med samma bricka för de som hyrt.

Varje nyckelbricka har ett nummer på ena sidan. Nyckelbricka med numren #1, #2, #3 och #4 har full access. Nycklar från #5 och uppåt går endast till den egna porten.

Beställa extra nyckelbricka eller förlustanmäla nyckelbricka i Aptus-systemet

Lägenhetsinnehavaren kan beställa extra nyckelbricka eller förlustanmäla en borttappad nyckelbricka genom att ringa HSB Kund- och medlemsservice på telefonnummer 010-442 11 00. Vid förlustanmälan ska numret på den borttappade nyckelbrickan uppges (#1, #2, #3 osv).

Porttelefonerna i Aptus-systemet

Brf Pålsundets entréportar har försetts med porttelefoner som även fungerar som nyckelbrickavläsare. Önskar du göra ändringar av informationen i porttelefonen gör du det genom att ringa HSB Kund- och medlemsservice på telefonnummer 010-442 11 00. Hur porttelefonen fungerar för boende och besökare kan man läsa mer om under Nyckelbrickor & nycklar.

Med vänlig hälsning / Styrelsen

Sopcontainrar 2021-11-26 – 12-06

I likhet med tidigare år kommer det att ställas upp containrar för medlemmarna i Brf Pålsundet ska kunna rensa lägenheter och förråd på saker som ska slängas.  Containrarna är beställda att anlända fredagen den 26 november och tas bort måndagen den 6 december. Till Anders Reimers väg 4 kommer en täckt container och till Anders Reimers väg 17 kommer en öppen container. Containrarna är till för kasserade möbler och andra brännbara föremål. Vitvaror och elektronik får inte slängas i containrarna. Det som går att sortera i Återvinningsrummet i Anders Reimers väg 9 ska läggas där.

Ny Grannbox från ihopa

Här kommer en glad nyhet: Vi har som den första BRF:en i Stockholm fått en så kallad “Grannbox”. Det är en tjänst som tagits fram av ett Stockholms-bolag som heter ihopa och den innebär att den som vill kan bli medlem och få tillgång till massa olika produkter för hem och fritid. Produkterna “bor” i boxen (som står i miljörummet i Arv9) och man väljer vilket/vilka produktpaket man vill abonnera på. Sen är det bara att boka och låna utan ytterligare kostnad. Vi i styrelsen tycker att det här är ett spännande hållbart koncept och tänker att vi ger det chansen! Här kan ni läsa mer om tjänsten och komma igång: bit.ly/palsundet

Ängar, örter och planteringar

Under våren och sommaren har föreningen gjort en insats för den biologiska mångfalden på vår ö. 

– Ett antal mindre ytor av gräsmatta växa upp till äng för att gynna pollinatörer.

– Örter och växter har låtits växa in under buskage för att skapa bättre förutsättningar för ex igelkottar.

– Ett antal träd och buskar har planterats, växterna har valts både med tanke på blommor för människor och för att skapa gömställen och mat åt ex småfåglar.

En översyn av föreningens mark sker nu tillsammans med en landskapsarkitekt. Målet är att bevara den kulturhistoriskt viktiga och vackra miljön runt våra hus och samtidigt skapa förutsättningar för djurliv på ön.