Bokningsregler

Bokningsregler för föreningslokal och gästlägenheter.

För att få tillgång till bastu, gym och motionslokal måste du bli medlem i respektive förening som beskrivs separat.

Bokning
Bokning av lokal och lägenheter via denna länk
Lathund för bokning via uppkopplad dator
Lathund för bokning via uppkopplad telefon eller läsplatta

Pålsundets föreningslokal och två gästlägenheter kan bara bokas över internet.  Du bokar lokal och lägenheter via Aptus-portalen.  Där anger du ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer (t ex 123) som användarnamn.

OBS Använd inte Skatteverkets fyrsiffriga lägenhetsnummer (t ex 1234).  Både HSB:s och Skatteverkets nummer hittar du i ditt trapphus och på din dörr.  HSB:s nummer finns även i ditt avtal (t ex 99-4041-7-123-3).  Använd bara ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer när du bokar, annars kommer du inte in i lokalen/lägenheten och någon annan medlem får kanske betala din avgift.

Not: Ett fåtal av Pålsundets medlemmar har ett tvåsiffrigt HSB-nummer (t ex 12).  Dessa medlemmar loggar in med en extra nolla förre (t ex 012).

Vid din första inloggning på portalen ska du använda ett *femsiffrigt lösenord*: ditt HSB-lägenhetsnummer följt av två nollor (t ex 12300).  I portalen under ”Inställningar” bör du byta ut detta lösenord till något mer personligt.

Bokningsregler
Du kan bara boka en gästlägenhet åt gången, max sju dagar i sträck.  När en bokning har slutförts kan en ny bokning göras.

Föreningslokalen kan bokas max två dagar i sträck.  Föreningslokalen och en av gästlägenheterna kan dock bokas samtidigt.

Lakan, handdukar och städning står du själv för.

Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12.00) för att du ska slippa avgift.

Magnetbrickan som hör till din lägenhet är din nyckel.  Om du inte har kvitterat ut din magnetbricka vänder du dig till fastighetsskötaren.