Välkommen till Bostadsrättsföreningen Pålsundet

Bostadsrättsföreningen Pålsundets hemsidaBRF Pålsundet är en bostadsrättsförening på nordöstra Reimersholme i Stockholm.  Föreningen består av 438 lägenheter fördelade på sex fastigheter på Reimersholmsgatan och Anders Reimers väg.  Fastigheterna omger Anders Reimers malmgård och vetter mot Långholmskanalen.  Husen byggdes och parken anlades av HSB i början av 1940-talet.

På Trapphusanslagets är föreningens viktigaste information samlad. Se nedan.
Klicka här om du vill visa Trapphusanslaget  som en utskrivbar pdf-fil

Trapphusanslag

INFORMATION OM VEM MAN KONTAKTAR I OLIKA ÄRENDEN

Felanmälan, fastighetsskötsel mm, HSB Stockholm:

Fastighetsjour:
Om ett allvarligt fel, som inte kan vänta till kontorstid, inträffar utanför kontorstid, ring HSB Fastighetsjour på telefon 08-695 00 00. Samtalet går till underleverantören Jourmontör som åtgärdar akuta fel under jourtid.

Felanmälan:
Övriga fel anmäls på HSB:s webbplats, www.hsb.se/felanmalan
Anmälan går direkt till en vår fastighetsskötare som registrerar ärendet och återkopplar till dig inom två arbetsdagar. Du kan också ringa Kund- och medlemsservice 010-442 11 00 eller besöka fastighetsskötarexpeditionen.

Brf Pålsundet har avtalat fastighetsskötsel med HSB Stockholm. Huvudansvarig fastighetsskötare är Jordan Kwiek. Han träffas på fastighetsskötarexpeditionen i Anders Reimers väg (ARv) 9, ingång från gården.  Normal expeditionstid: Tisdagar 07:30–08:30 eller torsdagar 15:30–16:30 utom på röda dagar.  Under sommarmånaderna juni, juli och augusti är det enbart tisdagstiden. Fastighetsskötarexpeditionen är tillsvidare stängd pga Covid-19.

Fastighetsskötaren kan på expeditionstid lämna ut nyckelbrickor.  Legitimation och underskrift krävs.  Samma nyckelbricka används för återvinningsrum, gästlägenheter och föreningslokal.  En annan typ av nyckelbricka används för bastu (se nedan).  En nyckelbricka kostar 200 kr oavsett om det är din första bricka eller en extrabricka.

Förvaltning, HSB Stockholm:

Kund- och medlemscenter
Telefon: 010-442 11 00 (vardagar 08.00–16.30, torsdagar 08:00–18:00)
Besöksadress: HSB Stockholm, Fleminggatan 41 (vardagar 09:00–16:00, fredagar 09:00–15:00)
Postadress: HSB Brf Pålsundet nr 4041, HSB Förvaltning, 112 84 Stockholm
Webb: www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/

Alla ärenden hanteras av Kund- och medlemsservice som fördelar ut ärenden inom HSB.
Kund- och medlemsservice hjälper till med alla slags frågor relaterade till ditt boende t.ex. överlåtelser, avgifter, hyror, panter, uthyrning av garage- och P-platser, förråd och andrahandsuthyrning.

Vid behov slussas ditt ärende vidare till Brf Pålsundets förvaltare Dan Matsson, dan.matsson@hsb.se.   Med förvaltaren kan du diskutera det som inte kan åtgärdas med felanmälan eller med kontakt med Kund- och medlemsservice t.ex. rådgivning vid ombyggnation och i stadgefrågor.  Förvaltaren hanterar också bostadssociala frågor (störande grannar, konflikter etc.).

 

Styrelse: 

Position Namn Telefon 
Adress
Ordförande Finn Thormark Fröst 070-682 16 34 ARv 17
Vice ordförande Magdalena Ginste   ARv 11
Ledamot/Sekreterare Per Karlsson   ARv 15
Ledamot/Ekonom Maija Ahola   ARv 6
Ledamot Arne Mårtensson 070-834 95 80 ARv 17
Ledamot Gustav Sandén   ARv 17
Ledamot Janus Brandin   ARv 15
Ledamot Joakim Björklund   ARv 4
Ledamot Ulrika Edholm   ARv 10
Ledamot Yvonne Brax Kjellström 073-926 14 30 ARv 17
Ledamot Carola Forsvik (utsedd av HSB Stockholm)    
Suppleant Mohammed Mohsen   ARv 13
Suppleant Monika Rudenska   ARv 16
Suppleant Tage Isaksson   ARv 15

 Revisorer

Ordinarie Helen Olsson                                              revisor@palsundet.se ARv 13
Suppleant Maria Jansson ARv 2

 Valberedning

Sammankallande Stefan Engström    valberedningen@palsundet.se ARv 6
Ledamot Annalena Granér Magnerot ARv 17
Ledamot Christer Johansson ARv 15


Återvinning och matinsamling
Tidningar och samtliga förpackningar som, mindre kartonger, pappersförpackningar som mjölkkartonger, plastförpackningar, glas (burkar och flaskor), och metallförpackningar ska lämnas i Förpacknings- och tidningsinsamlingens kärl på Reimersholmsgatan mitt emot COOP.

Övrigt som medlemmarnas stora kartonger, brännbara sopor, elavfall, metallavfall, lampor, batterier samt matavfall hanteras i föreningens återvinningsrum i ARv 9. Ingång från gården mellan ARv 9 och 11.  Nyckelbricka krävs för tillträde.  Se ovan.  Tidningar och trycksaker kan även lämnas i föreningens tidningsbehållare. Observera att miljöfarligt avfall som t ex målarfärg och andra kemiska produkter inte får lämnas i återvinningsrummet utan skall lämnas på miljöstation som anvisas av Stockholms stad.
All återvinning inom föreningen utom matinsamlingen måste föreningen betala för.


Förenings- och festlokal för medlemmar i BRF Pålsundet
Förenings- och festlokalen i Fabriksbacken bokas digitalt på föreningens hemsida.  Nyckelbricka krävs för tillträde.  Se ovan.  Kostnad 450 kr/dygn.


Gästlägenheter som kan hyras av medlemmar i BRF Pålsundet
I ARv 9 finns en rymlig gästlägenhet, ett rum & kök.  Kostnad 500 kr/dygn.  I ARv 15 finns ett gästrum med pentry och duschrum.  Kostnad 300 kr/dygn.  Du bokar dem digitalt på föreningens webbplats. Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan.  På webbplatsen finns även regler för bokning.


Bastu för medlemmar i bastuföreningen inom BRF Pålsundet
I ARv 11 finns en bastu med relaxrum. Utanför porten finns föreningens badbrygga.

För att boka bastun krävs medlemskap i bastuföreningen.  Kontakta bastuföreningen genom att mejla  bastu@palsundet.se.  Medlemsavgiften, för närvarande 200 kr/år, betalas in på Plusgirokonto: Pålsundets bastuförening 443 06 61-1 (ange namn, adress, HSB:s lägenhetsnummer, telefon och
e-post).  Meddela att du har betalat så kan du lösa ut en för bastun särskild nyckelbricka hos fastighetsskötaren i ARv 9.  Bokning sker sedan på bokningslistan utanför bastun, ett tillfälle i taget.

Gymlokal för medlemmar i Brf Pålsundets gymförening
I ARv 11 finns en gym-/motionslokal som du får tillgång till om du blir medlem i Brf Pålsundets gymförening. Du blir medlem genom att fylla i en blankett med ett avtal mellan dig och brf-en. Avgiften är 41 kr i månaden (500 kr per år). Avgiften läggs på din månadsavi. Hämta blanketten och läs mer på föreningens webbplats. Medlemmar tränar under eget ansvar.
Kontakt via mejl: gym@palsundet.se. Nyckelbricka krävs för tillträde. Se ovan.

 

Roddbåt för medlemmar i BRF Pålsundet
Vid bryggan utanför ARv 17 ligger en vit roddbåt, Pållan. Information, regler, bokningskalender, flytvästar och åror finns i cykelförrådet i källaren till ARv 15.


Hobbylokal för medlemmar i BRF Pålsundet
I källaren i ARv 9 finns en hobbylokal med arbetsbänkar och begränsad tillgång på handverktyg.  Medtag egna verktyg och glöm inte att städa efter dig.