Vi uppmanar alla att sortera matavfall

Vi uppmanar alla att sortera matavfall.

Matrester kastas i de bruna påsar som finns att hämta i rummet längst in i grovsoprummet. Där finns även hållare till påsarna. I rummet finns även tre gröna soptunnor dit de bruna påsarna hopknutna kastas.

Grovsoprummet ligger mellan Anders Reimers väg 9 och 11. Broschyrer med mer information om matavfallshantering finns både i soprummet och på anslagstavlorna i portarna.