Tidningspappersbehållarna och grinden mellan ARv 9 och ARv 11

2021-04-09 


Returpappersbehållarna för tidningar som funnits utplacerade på flera ställen längs Anders Reimers väg kommer att flyttas och kommer bara att finnas utanför återvinningsrummet utanför ARv 9. 

Grindarna som finns utanför fastighetsskötarexpedition på ARv 9 kommer att hållas låsta för att underlätta för de som sköter tömningen av återvinningsrummet. Felparkerade bilar har hindrat dem att komma fram.