Suppleant Mats Halldin avgår

Från och med 5 oktober 2019 har suppleant Mats Halldin på egen begäran avgått från sin suppleantpost i brf Pålsundets styrelse.  Kvarvarande styrelse håller ställningarna fram till stämman 2020.