Stamspolning i alla lägenheter 2021-01-18 – 2021-02-12

2020-12-15

Obligatorisk stamspolning i alla lägenheter under perioden 2021-01-18 – 2021-02-12

Brf-styrelsen har beställt stamspolning från företaget GR Avloppsrensning AB. Renspolning av köks- och badrumsavlopp kommer att genomföras i samtliga lägenheter under perioden 2021-01-18 – 2021-02-12. Olika tider för olika trappuppgångar enligt tidsplanen.

Innan arbetet påbörjas kommer avisering i brevlådan. I aviseringen anges dag för dig och hur nycklarna ska hanteras. Enligt bostadsrättslagen 13§ har företrädare för bostadsrättsföreningen, i det här fallet företaget GR Avloppsrensning AB, rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Om inte tillträde lämnas vid första aviseringen följer ny avisering. Alla lägenheter ska spolas. Om inte tillträde lämnas heller vid andra aviseringen följer ytterligare aviseringar mot avgift 750 kr per gång. Denna avgift betalas av medlemmen genom att avgiften läggs på avin för månadsavgiften.

Covid -19

Personal arbetar uteslutande med gummihandskar som rengöres efter varje lägenhetsbesök. Lägenhetsinnehavare och GR Avloppsrensnings personal håller ett rekommenderat avstånd under tiden de är i lägenheten.

  • Lösa djur i lägenheten skall meddelas entreprenören då lägenhetsdörren inte kommer att vara helt stängd när arbete sker i respektive lägenhet (vattenslang går ut till spolbil).
  • Vänligen töm ur innehållet i skåpet under diskbänken och eventuella skåp under handfat innan de kommer och tillse att samtliga avlopp är åtkomliga för rensning.
  • Utdragslådor under diskbänk i kök skall vara bortmonterade före deras ankomst.
  • Ta bort eventuella mattor m.m. som kan vara i vägen vid kök och badrum.
  • Eventuella porslinspelare under handfat ska vara bortmonterade innan de kommer och stamspolar. GR Avloppsrensnings personal bistår INTE med demontering eller återmontering av porslinspelaren. Är inte porslinspelaren bortmonterad när de kommer kan de inte utföra stamspolningen. Istället blir det återbesök med högre kostnader.

Entreprenören GR Avloppsrensning AB Robin Melander nås på tel. 08-795 75 10  eller via mail: robin.melander@gr-avloppsrensning.nu

Styrelsen