Stämma 2021, ändrat datum 14/6

21-05-16

Ordinarie föreningsstämma

Pga rådande Corona-restriktioner har Styrelsen bestämt att vi i år ska ha enbart poströstningsstämma. Vid den fysiska stämman kommer bara ordförande, sekreterare och rösträknare att delta. Bostadsrättsföreningens medlemmar kommer inte att kunna delta digitalt via dator eller mobil. Tillsammans med stämmohandlingarna kommer ett poströstningsformulär med instruktioner att delas ut.

Datum för stämman är nu ändrat till måndagen 2021-06-14. Men det viktiga datumet för dig som medlem är att lämna in din poströst senast fredagen 2021-06-11, gärna tidigare!

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Mejla begäran till info@palsundet.se eller lämna till en styrelseledamot. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats.