Städning

Städning
Brf Pålsundet har sedan 1 mars 2019 avtal om städning med företaget HSB Städ i Stockholm AB.
De städar gemensamma utrymmen som trappuppgångar och tvättstugor enligt följande schema.

Städning av golv sker en gång per vecka i trapphus och tvättstugor.
Vintertid städas entréer och hissar ytterligare en gång per vecka.
Information om vilka dagar det städas finns anslaget i varje trapphus.
Avtorkning av ytor inventarier sker med olika frekvens enligt arbetsinstruktion nedan.

HSB Städs städsystem bygger på städklara microfibermoppar.
Mopparna tvättas i maskin och i sköljvattnet doseras rätt mängd rengöringsmedel.
Fuktigheten i mopparna gör att maximal rengöringseffekt uppnås.
Mopparna byts vartefter de blir smutsiga, normalt efter ett våningsplan.
Vintertid används fler moppar som byts tätare.

Föreningen hyr entrémattor från HSB Städ. De ligger på i sju månader, under den smutsiga säsongen, och byts för tvättning 15 gånger på en säsong dvs ca var 14:e dag.

För att städbolaget ska ha en möjlighet att sköta sitt jobb gäller att vi håller trapphusen fria från saker.
Det enda man får ha utanför sin dörr till trapphuset är en liten torkmatta – städbolaget vill helst slippa den också.

Om du som medlem är missnöjd med städningen eller tycker att städarna missat
på någon plats eller missat något städtillfälle så uppmanas du att felanmäla på det sätt som beskrivs på Trapphusanslaget.

I andra kan du vända dig direkt till
HSB Städ i Stockholm AB
info@hsbstad.se
Städansvarig: 010 442 15 87

Info i låghusens trapphus

 Info i höghusens trapphus

Arbetsinstruktion