Sopcontainrar 2021-11-26 – 12-06

I likhet med tidigare år kommer det att ställas upp containrar för medlemmarna i Brf Pålsundet ska kunna rensa lägenheter och förråd på saker som ska slängas.  Containrarna är beställda att anlända fredagen den 26 november och tas bort måndagen den 6 december. Till Anders Reimers väg 4 kommer en täckt container och till Anders Reimers väg 17 kommer en öppen container. Containrarna är till för kasserade möbler och andra brännbara föremål. Vitvaror och elektronik får inte slängas i containrarna. Det som går att sortera i Återvinningsrummet i Anders Reimers väg 9 ska läggas där.