Säkerhetskrav/ Myndighetskrav

Brandsäkerhet
Våra trapphus år vår evakueringsmöjlighet i händelse av brand. Dessa skall vara framkomliga för brandkår och ambulans, därför får vi inte förvara någonting i trapphusen som kan hindra framkomligheten. Läs vår brandföreskrift.

Hissar
Våra hissar är utrustade med automatlarm, vilket innebär att vid ringning på nödsignal blir det automatiskt uppringning till jourmontör. Det ger den som sitter fast i hissen en direktkontakt med jourmontör.

Jour
Föreningen har avtal med jourmontör som vid akuta fel t. ex. hisstopp, va-skador, åtgärdar felen. Telefon till jourmontör är: 08 – 657 77 22.

Energideklarationer

Boverkets energideklaration visar en byggnads energikonsumtion.  Med hjälp av deklarationen kan hyresgäster, medlemmar och bostadsrättsköpare jämföra olika byggnaders energianvändning.

Sammanfattningar för Pålsundets byggnader finns anslagna i trapphusen.  Fullständiga deklarationer för respektive byggnad hittar du i länkarna nedan.