Rensning i allmänna utrymmen

I syfte att skapa utrymme för alla barnvagnar som är i användning har vi bett fastighetsskötaren att rensa i våra allmänna utrymmen under vecka 7, 2021. Barnvagnar som är i användning ska märkas med namn och lägenhetsnummer.

 

OBS!

Barnvagnar som inte används dagligen ska förvaras i ägarens förråd. Detta gäller även leksaker. Ej uppmärkta saker kommer att tas bort. Är sakerna fastlåsta kommer låsen att klippas upp. Uppklippta lås kommer inte att ersättas. Omhändertagna saker kommer att förvaras i sex månader och sedan avyttras. 

Tack för att du hjälper till att hålla ordning!

 

Styrelsen