Överlåtelser

Information vid försäljning av bostadsrätt i Brf Pålsundet

Överlåtelsesyn
Vid överlåtelse av en lägenhet är det obligatoriskt med en lägenhetssyn. Främst är det ventilation, vatten och elinstallationer som kommer att kontrolleras, men även andra kända problem kollas, som t.ex. kanalansluten köksfläkt, lägenhetsdörr, åverkan på fasad, fukt i badrum och kök, läckande radiatorer mm. Först när besiktningen är genomförd kommer HSB att skicka överlåtelsen till styrelsen för godkännande. Protokollet är en styrelsehandling och kommer inte att vara en partsinlaga i samband med överlåtelsen. Fel som föreningen ansvarar för ska åtgärdas omgående och i samråd med köparen. Föreningen kommer att kräva ersättning av säljaren/bostadsrättshavaren om det visar sig att han/hon utfört bristfälliga åtgärder på de delar av lägenheten som föreningen svarar för. Andra fel ska åtgärdas av säljaren före tillträdet om inte säljare och köpare kommer överens om annat. Styrelsen vill betona att denna lägenhetssyn inte i något avseende ersätter köparens ansvar att besiktiga lägenheten inför tillträde.