Ordföranden Petra Karlsson avgår

Ordföranden Petra Karlsson har avgått på grund av tidsbrist.  Kvarstående styrelsen håller ställningarna fram till stämman 2020.

Läs senaste trapphusanslaget.