Ny firma för trädgårdsskötseln

Marken runt Brf Pålsundets hus ägs av Brf Pålsundet men också av Stockholms stad speciellt runt Anders Reimers väg 17. Under många år har Brf Pålsundet haft tillstånd att sköta även stadens mark. Från 2022-01-01 tog staden över skötseln över sin egen mark. Styrelsen har försökt förhindra det, både i samtal med tjänstemän och förtroendevalda i Stockholms stad.

I samband med förändringen genomförde Brf Pålsundet en upphandling av trädgårdsskötseln. Fem företag fick chans att lämna in anbud, däribland Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB som tidigare skött marken. Tre anbud kom in, det bästa anbudet bedömde styrelsen vara från Tylömark AB som tar över skötseln.