Max 4 personer i gymmet

2020-01-08

I enlighet med Covid19-lagen gäller från 2021-01-10 att antalet personer i Brf Pålsundets gym får vara max 4 personer samtidigt.

Vi är alla ansvariga för att begränsa antalet personer i lokalen, om begränsningen inte efterlevs kommer Brf Pålsundets styrelse att stänga gymmet.

Styrelsen Brf Pålsundet