HSB Pensionärsförening Reimersholme

HPR står för HSB Pensionärsförening Reimersholme och har över 200 medlemmar. Kravet för att bli medlem är att man är pensionär, ålders- avtals- eller förtidspensionär spelar ingen roll. Det går också bra om man är gift eller sambo med en pensionär om båda bor på Reimersholme i någon av HSB-föreningarna Bränneriet, Mälaren, Pålsundet, Reimer eller Musteriet.

Din Brf-förening är med och bidrar till att HPR kan ordna aktiviteter för medlemmarna här på ön. Dom har också en lokal, KULAN, bredvid Coop, där händer massa saker dagtid som du kan läsa om på http://hpr-reimersholme.info.

RKK står för Reimersholme Kulturkommitte. Din brf-förening är med och bidrar där också till kulturella aktiviteter för alla boende här ön, oftast i Åttingen på kvällstid. Men även utställningar.

Dom annonserar i portar och på FB-sidan och aktiviteten sker på kvällstid eller helger.