Återvinning

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Tidningar och samtliga förpackningar som, mindre kartonger, pappersförpackningar som mjölkkartonger, plastförpackningar, glas (burkar och flaskor), och metallförpackningar ska i första hand lämnas i Förpacknings- och tidningsinsamlingens kärl på Reimersholmsgatan mitt emot COOP. Denna insamling är avgiftsfri för föreningen.

Tidningar
Tidningar och returpapper kan också läggs i papperskassar och kastas i de gröna returpappersbehållarna som finns utplacerade på flera ställen längs ARv.

Återvinningsrum
Föreningens återvinningsrum finns i ARv 9. Ingång från gården mot ARv 11. Nyckelbricka krävs för tillträde. Det är samma nyckelbricka som går till föreningslokal och gästlägenheter.
Har du missat att kvittera ut sin nyckelbricka så kan du göra mot en avgift hos fastighetsskötaren.

I Återvinningsrummet kan avfall sorteras i separata kärl för Färgat och ofärgat glas, Plast, Kartonger, Metall, Elektronik, Batterier, Lampor, Lysrör och (mindre mängder) Brännbart avfall.

Miljöfarligt avfall som t ex målarfärg och andra kemiska produkter, byggavfall, kasserade vitvaror, radiatorer, större möbler som t ex sängar och större mängder avfall får inte lämnas i
Återvinningsrummet utan skall lämnas på Stockholms Stads återvinningsstationer.

Vår förening betalar dyrt för tömning av behållarna. Gör ditt bästa för att komprimera, särskilt kartonger. All återvinning inom föreningen utom matinsamlingen måste föreningen betala för.

Så här ska våra kärl tömmas i Återvinningsrumet:

Vad Antal kärl Töms på
Grovsopor 4 torsdagar
Grovsopor metall 1 vid behov
Wellpapp/pappersförpackningar 6 måndagar & torsdagar
Glas 4 onsdagar ojämn vecka
Tidningar ? onsdagar
Plastförpackningar 2 måndagar alt tisdagar
Metallförpackningar 1 måndagar alt tisdagar
El-avfall 1 vid behov
Ljuskällor/batterier ? vid behov

Matåtervinning

Insamling av matavfall finns i ett särskilt rum inne i Återvinningsrummet. Där finns också papperspåsar och hållare att hämta. 

För mera info kring matavfall se http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/

Matavfall info