Gästlägenheter till Ukraina-flyktingar?

Styrelsen har tagit kontakt med Migrationsverket och Stockholm Stad för att få information om vilka behov som finns och vilka villkor som skulle gälla om vi i bostadsrättsföreningen ska upplåta våra gästlägenheter till flyktingar. Beroende på vilket svar vi får kommer styrelsen att hantera frågan vidare.