Föreningslokal

Bokning och bokningsregler

I ett annex till Malmgården, Anders Reimers väg 7, disponerar bostadsrättsföreningen en lokal som hyrs ut till föreningens medlemmar. Lokalen bokas från kl 12.00 till samma tid påföljande dag. Avgiften är 450 kr per dygn. Tillgång till lokalen kräver nyckelbricka/blipp.

Lokalen är utrustad med följande Inventarielista föreningslokal.

Ingen musik eller höga ljud får höras utanför lokalen efter kl 01.00 natt mot lördag/söndag/helgdag eller efter kl 23.00 övriga dagar. Städning står du för själv. Lokalen används även för körsång och kurser. Ett piano i lokalen ger möjlighet till musikaliska begivenheter.

Regler i korthet
Avgift: 450 kr per dygn. Aviseras av HSB tillsammans med månadsavgifterna. Ni kan använda lokalen från kl 12.00 till kl 12.00 nästa dag. Ingen musik eller höga ljud får höras utanför lokalen efter kl 01:00 natt mot lördag/söndag/helgdag eller efter kl 23.00 övriga dagar. Brott mot dessa regler kan medföra en straffavgift för till exempel städning och reparation.


Fullständiga regler för användande av föreningslokalen

Allmänna regler
Lokalen hyrs endast ut till vuxen medlem eller lokalhyresgäst i Brf Pålsundet. Lokalen är avsedd för användande av mindre fester/sammankomster. Lokalen får även användas för studieverksamhet (ingen kostnad om studieverksamheten är godkänd av styrelsen). Rökning i lokalen är inte tillåten.

Tider
Lokalen får användas alla dagar. Lokalen bokas normalt från kl 12.00 en dag till kl 12.00 nästföljande dag.

Viktigt!
Ingen musik eller höga ljud får höras utanför lokalen efter kl 01.00 natt mot lördag/söndag/helgdag eller efter kl 23.00 övriga dagar
.

Ljudnivåer
Föreningslokalen ligger mitt i vårt bostadsområde. Det finns därför ingen möjlighet att spela hög musik. Den som hyr lokalen måste ovillkorligen respektera att det finns boende alldeles intill lokalen och att tidsangivelserna ovan är till för att ingen i föreningen ska störas.

Avgift för medlem
Fyrahundrafemtio kronor (450 kr). Avgiften debiteras den medlem hyrt lokalen på nästa inbetalningskort för månadsavgift. Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12.00) för att du ska slippa avgift.

Alkohol
Alkoholförtäring får endast ske i slutet sällskap samt inne i lokalen.

Ansvar
Om utrustning som står på inventarielistan (finns även anslagen i lokalen) saknas skall detta rapporteras till fastighetsskötaren. Eventuella skador på lokalen eller på av föreningen ägda inventarier skall också rapporteras. Den som hyr lokalen är skyldig att ersätta inventarier som försvinner eller skadas när lokalen hyrs.

Städregler
Du ansvarar för att lokalen städas enligt de instruktioner som står på entrédörren i lokalen. Brf Pålsundet håller med följande Inventarielista föreningslokal. Toalettpapper, torkpapper, rengöringsmedel och diskmaskinmedel ingår ej.

0203Hobbystugan

010129HobbystuganAlla2