Fakta om fastigheterna

Till bostadsrättsföreningen Pålsundet hör:

Anders Reimers Väg 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9, 11 13 , 15 och 17 samt
Reimersholmsgatan 4, 6 och 8.

Antal lägenheter är 438.
Boytan är 20 179 m2.

Arkitekter var Sven Wallander, Helge Widlund och trädgårdsarkitekt var Ulla Bodorff.

Första inflyttning ägde rum 1942.

Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår 1/1-31/12.
Föreningen är medlem i HSB Stockholm.