Kategoriarkiv: Uncategorized

Efterlysning: Frivilliga föreningsmedlemmar som vill hjälpa flyktingar att kunna bo i våra gästlägenheter 

Brf Pålsundets årsstämma den 17 maj 2022 beslutade på styrelsens förslag att vi hyresfritt ska kunna upplåta våra gästlägenheter till flyktingar. Se bifogat protokollsutdrag. Det gäller i första hand men inte enbart flyktingar från Ukraina. Nu efterlyser vi frivilliga föreningsmedlemmar som vill ingå i en arbetsgrupp för att genomföra detta enligt fjärde och femte att-satsen i protokollsutdraget. Det behövs olika frivilliga både sådana som kan hjälpa och ha kontakt med de nyanlända och sådana som sköter det mer administrativa genom kontakt med Stockholm Stad och/eller Trygg start i Sverige. Styrelsen hjälper till att efterlysa och koppla samman frivilliga men hoppas sedan att arbetsgruppen kan genomföra uppdraget.

Anmäl er arbetsgruppen genom att mejla till flyktingupplatelse@palsundet.se
Ange mobilnummer, mejladress och bostadsadress.

Trädgårdsskötseln

Brf Pålsundet har under många år haft förmånen att få förvalta all mark runt våra hus, både den mark som vi själva äger och marken som Stockholm stad äger. Vid årsskiftet 2021-22 tog Stockholm stad tillbaka skötseln av sin mark, en åtgärd som bottnar i Lagen om offentlig upphandling. Styrelsen agerade för att få behålla skötseln, både genom kontakt med tjänstemän och folkvalda inom Stockholm stad. Tyvärr fick vi inte behålla det sk ”brukaravtal” som vi haft. Detsamma gäller för övriga Brf på Reimersholme som haft liknande avtal.

 

I samband med förändringen minskade markytan som föreningens firma skulle sköta, och ett nytt avtal skulle skrivas. Brf Pålsundet erbjöd då ett antal företag att lämna anbud på skötseln, däribland Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB (KJTAB) som skött våra ytor under många år. KJTAB valde att inte lägga något anbud och vi hade därför inte möjligheten att fortsätta med dem. 

 

Den nya firman, Tylömarks Trädgård AB, är i sin inkörningsperiod och styrelsen kommer att ha ett antal uppföljningsmöten med dem under sommaren för att se att avtalet följs. Om det inte fungerar kommer vi behöva se över val av firma till nästa år.

 

Mycket av marken runt våra hus tillhör inte Brf Pålsundet, utan Stockholm stad. Se bifogad kartbild.

Almsjuka

Den stora almen öster om Anders Reimers väg 9 har tyvärr drabbats av almsjuka. För att förhindra spridning av sjukdomen kommer trädet att tas ned. En så kallad ”högstubbe” kommer att sparas för att gynna djurliv på ön.

Två nya träd kommer att planteras i samband med nedtagningen av trädet.

Ny firma för trädgårdsskötseln

Marken runt Brf Pålsundets hus ägs av Brf Pålsundet men också av Stockholms stad speciellt runt Anders Reimers väg 17. Under många år har Brf Pålsundet haft tillstånd att sköta även stadens mark. Från 2022-01-01 tog staden över skötseln över sin egen mark. Styrelsen har försökt förhindra det, både i samtal med tjänstemän och förtroendevalda i Stockholms stad.

I samband med förändringen genomförde Brf Pålsundet en upphandling av trädgårdsskötseln. Fem företag fick chans att lämna in anbud, däribland Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB som tidigare skött marken. Tre anbud kom in, det bästa anbudet bedömde styrelsen vara från Tylömark AB som tar över skötseln.

Månadsavgiften höjs

Månadsavgiften höjs med 3 % från första april 2022. Höjningen görs för att följa inflationen och för att finansiera nödvändigt underhåll av Brf Pålsundets fastigheter. Under 2022 kommer bland annat föreningens elstammar att renoveras, fönster kommer att målas om och lagstadgad ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras. Mer information om respektive projekt kommer att läggas ut på hemsidan löpande.

 

 

 

 

Gästlägenheter till Ukraina-flyktingar?

Styrelsen har tagit kontakt med Migrationsverket och Stockholm Stad för att få information om vilka behov som finns och vilka villkor som skulle gälla om vi i bostadsrättsföreningen ska upplåta våra gästlägenheter till flyktingar. Beroende på vilket svar vi får kommer styrelsen att hantera frågan vidare.