Kategoriarkiv: Uncategorized

ANVÄND RÄTT PÅSAR I SOPSUGEN

För att undvika skador på rörledningarna i sopsugen måste vi använda rätt sorts påsar när vi slänger hushållssopor i sopsugens nedkast. Det måste vara tillräckligt hållbara plastpåsar som också bara fylls till ca två tredjedelar och som försluts ordentligt. Detaljhandeln har introducerat papperspåsar vid försäljning av potatis, rotsaker frukt och grönt etc. Dessa skall INTE användas för att slänga hushållssopor i sopsugen även om det står avfallspåse i tryck på påsen. Tänk på att påsen färdas med ca 30 km i timmen i transportrören. En papperspåse blir inte försluten tillräckligt, den öppnar sig eller går sönder och soporna sprids i rörledningarna. Detta blir till slut ansamlingar som förorsakar stopp i rörledningarna. Det blir även lakvatten av blöta sopor som orsakar korrosion och rostskador i ledningarna.

Fönstermålning 2022-23

Styrelsen har upphandlat målning av utsidan på föreningens samtliga fönster.
Under 2022 målas fönstren på ARv 15 och ARv 17. På övriga hus målas fönstren 2023.

Ommålningen görs inifrån lägenheterna så tillträde till lägenheterna krävs.
Firman som fått uppdraget är Fog & Fönster – samma firma som gjorde den mer genomgripande fönsterrenoveringen 2011.

 Nedan finns länkar till dokument med mer detaljerad information:

Styrelsens infobrev till boende i Anders Reimers väg 15 och 17. 2022-06-30 

Grov tidplan för trapphus i ARv 17

Grov tidplan för trapphus i ARv 15

Turordning fönsterarbete

Boendebeställning av tilläggsarbeten

 

Månadsavgifter och hyror höjs retroaktivt

Hösten 2021 beslutade styrelsen att månadsavgiften skulle höjas med 3 % från första april 2022. Avgiften höjs för att möta en stigande inflation och för att föreningen även i fortsättningen ska kunna underhålla våra gemensamma fastigheter.

Avgiftshöjningen meddelades på föreningens hemsida 2022-03-26. Föreningens ekonomiförvaltning missade dock att genomföra den beslutade höjningen. Därför genomförs höjningen retroaktivt vilket är synligt på månadsavierna från och med juli 2022. Den retroaktiva höjningen av månadsavgiften from april tas ut fördelad på tre månader. På juli-avin tas höjningen för april ut, på augusti-avin höjningen för maj och på september-avin höjningen för juni. Den retroaktiva hyran kallas på avierna för ”Retroaktiv årsavgift engångsbelopp”.

Hyran för extra förråd och kajakplats höjs retroaktivt med 3 % från första maj 2022 vilket är synligt på månadsavierna från och med juli 2022. Den retroaktiva hyran för extra förråd tas ut som två engångsbelopp för månaderna maj och juni medan hyran för kajakplats tas ut som ett engångsbelopp för månaderna maj tom december. På avierna kallas den retroaktiva hyran både för förråd och kajakplats för ”Retroaktiv förråd engångsbelopp”

Efterlysning: Frivilliga föreningsmedlemmar som vill hjälpa flyktingar att kunna bo i våra gästlägenheter 

Brf Pålsundets årsstämma den 17 maj 2022 beslutade på styrelsens förslag att vi hyresfritt ska kunna upplåta våra gästlägenheter till flyktingar. Se bifogat protokollsutdrag. Det gäller i första hand men inte enbart flyktingar från Ukraina. Nu efterlyser vi frivilliga föreningsmedlemmar som vill ingå i en arbetsgrupp för att genomföra detta enligt fjärde och femte att-satsen i protokollsutdraget. Det behövs olika frivilliga både sådana som kan hjälpa och ha kontakt med de nyanlända och sådana som sköter det mer administrativa genom kontakt med Stockholm Stad och/eller Trygg start i Sverige. Styrelsen hjälper till att efterlysa och koppla samman frivilliga men hoppas sedan att arbetsgruppen kan genomföra uppdraget.

Anmäl er arbetsgruppen genom att mejla till flyktingupplatelse@palsundet.se
Ange mobilnummer, mejladress och bostadsadress.

Trädgårdsskötseln

Brf Pålsundet har under många år haft förmånen att få förvalta all mark runt våra hus, både den mark som vi själva äger och marken som Stockholm stad äger. Vid årsskiftet 2021-22 tog Stockholm stad tillbaka skötseln av sin mark, en åtgärd som bottnar i Lagen om offentlig upphandling. Styrelsen agerade för att få behålla skötseln, både genom kontakt med tjänstemän och folkvalda inom Stockholm stad. Tyvärr fick vi inte behålla det sk ”brukaravtal” som vi haft. Detsamma gäller för övriga Brf på Reimersholme som haft liknande avtal.

 

I samband med förändringen minskade markytan som föreningens firma skulle sköta, och ett nytt avtal skulle skrivas. Brf Pålsundet erbjöd då ett antal företag att lämna anbud på skötseln, däribland Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB (KJTAB) som skött våra ytor under många år. KJTAB valde att inte lägga något anbud och vi hade därför inte möjligheten att fortsätta med dem. 

 

Den nya firman, Tylömarks Trädgård AB, är i sin inkörningsperiod och styrelsen kommer att ha ett antal uppföljningsmöten med dem under sommaren för att se att avtalet följs. Om det inte fungerar kommer vi behöva se över val av firma till nästa år.

 

Mycket av marken runt våra hus tillhör inte Brf Pålsundet, utan Stockholm stad. Se bifogad kartbild.

Almsjuka

Den stora almen öster om Anders Reimers väg 9 har tyvärr drabbats av almsjuka. För att förhindra spridning av sjukdomen kommer trädet att tas ned. En så kallad ”högstubbe” kommer att sparas för att gynna djurliv på ön.

Två nya träd kommer att planteras i samband med nedtagningen av trädet.

Ny firma för trädgårdsskötseln

Marken runt Brf Pålsundets hus ägs av Brf Pålsundet men också av Stockholms stad speciellt runt Anders Reimers väg 17. Under många år har Brf Pålsundet haft tillstånd att sköta även stadens mark. Från 2022-01-01 tog staden över skötseln över sin egen mark. Styrelsen har försökt förhindra det, både i samtal med tjänstemän och förtroendevalda i Stockholms stad.

I samband med förändringen genomförde Brf Pålsundet en upphandling av trädgårdsskötseln. Fem företag fick chans att lämna in anbud, däribland Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB som tidigare skött marken. Tre anbud kom in, det bästa anbudet bedömde styrelsen vara från Tylömark AB som tar över skötseln.