Bokning

Här följer instruktioner och regler för bokning av föreningslokalen, gästlägenheterna och bastun. När du hyr dessa lokaler accepterar du ordningsregler som gäller; Fullständiga regler för användande av föreningslokalen respektive Ordningsregler för gästlägenheterna Föreningslokalen, gästlägenheterna och bastun beskrivs på var sin sida under Boka Fritid Gemensamt. På de sidorna framgår också villkor och kostnaden för respektive bokning. För att få tillgång till bastu, gym och ateljé måste du bli medlem i respektive förening som beskrivs separat. För att komma in i kanotförråd måste du ha ett hyresavtal på kanotplats.

Instruktioner för bokning

Brf Pålsundets föreningsloka, de två gästlägenheterna och bastun kan bara bokas via internet. Du bokar genom att klicka på följande länk till Aptusportalen, https://aptus.sakerhetsintegrering.se/palsundet/aptusportal/eller använder en app på din smartphone eller platta. Appen heter ”Aptus Home” och är utgiven av Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB. Appen laddas ner från App Store till iPhone eller iPad respektive från Google Play till Android mobil eller platta. Vid bokningen anger du ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer (t ex 123) som användarnamn.  OBS Använd inte Skatteverkets fyrsiffriga lägenhetsnummer (t ex 1204). Både HSB:s och Skatteverkets nummer hittar du på en lista i entrén till ditt trapphus och på din lägenhetsdörr.  HSB:s nummer finns även i ditt avtal (t ex 99-4041-7-123-3). Använd bara ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer när du bokar, annars öppnar inte din nyckelbricka dörren in till föreningslokalen/gästlägenheten/bastun och avgiften hamnar på fel medlem.

Not: Ett fåtal av Pålsundets medlemmar har ett tvåsiffrigt HSB-nummer (t ex 12).  Dessa medlemmar lägger till en extra nolla före sitt lägenhetsnummer (t ex 012).

Vid din första inloggning ska du använda ett femsiffrigt lösenord: Ditt HSB-
lägenhetsnummer följt av två nollor (t ex 12300). Under ”INSTÄLLNINGAR” måste du byta ut detta lösenord till något mer svårgissat och som bara du vet om.
Fungerar inte lösenordet med två nollor behöver du kontakta HSB Kund- och medlemsservice och för att se hur man kontaktar dem tittar du på Trapphusanslaget.

Vid din första inloggning ska du också uppge din mailadress. Gör du det blir det vid behov mycket enklare att återställa ditt lösenord.

På appens inloggningssidabehöver du första gången du loggar in också se till att raden som börjar med https:// kompletteras sa att det står så här: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/palsundet/aptusportal

I menyn i appen eller på webbplatsen väljer du ”BOKA” och sedan klickar du på plustecknet
uppe till höger. Gröna tider är lediga och bokningsbara. Avbokning görs genom att klicka på
minustecknet intill den bokade tiden.

Regler för bokning
När du vid bokningen väljer ett datum så bokar du från kl 12:00 den dagen och 24 timmar
framåt, fram till och med kl 11:59 dagen därefter.  Din nyckelbricka öppnar endast under
den bokade tiden.
Du kan vid ett bokningstillfälle boka gästlägenheterna max sju dygn. Antingen en gästlägenhet
max sju dygn eller båda gästlägenheterna max tre dygn. Först när den bokningen har
använts kan en ny bokning göras.
Föreningslokalen kan bokas max två dagar i sträck.  Föreningslokalen och gästlägenheterna kan bokas samtidigt. 

Avbokning
Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12:00) för att du ska slippa avgift. Tänk på detta om du endast vill ”träna” på att boka. Välj en tid mer
än en vecka framåt i tiden och ta sedan bort bokningen igen.
Nyckelbrickorna som hör till din lägenhet är numrerade 1,2,3, osv. De nyckelbrickor som har nummer 1, 2, 3 eller 4 fungerar också för att öppna föreningslokalen, gästlägenheterna och bastun när du har bokat dem. Om du saknar nyckelbricka – se under Att bo i bostadsrätt / Låssystem.

Om nyckelbrickan inte fungerar eller om du har något annat akut problem kan du kontakta den i styrelsens som är ansvarig för föreningslokalen och gästlägenheterna: Yvonne Brax Källström, mobil 073-926 14 30.  Yvonne är hjälpsam men kan naturligtvis inte alltid vara omedelbart tillgänglig.