Bokning

Här följer instruktioner och regler för bokning av föreningslokalen och gästlägenheterna. När du hyr en gästlägenhet accepterar du Ordningsregler för gästlägenheterna

Föreningslokalen respektive gästlägenheterna beskrivs på var sin sida under Boka Fritid Gemensamt / Föreningslokal respektive Boka Fritid Gemensamt / Gästlägenhet 1 och 2. På de sidorna framgår också kostnaden för respektive bokning.

För att få tillgång till bastu, gym/motionslokal och ateljé måste du bli medlem i respektive förening som beskrivs separat.

Instruktioner för bokning
Länk till Aptusportalen där föreningslokal och gästlägenheter kan bokas
Lathund för bokning med dator
Lathund för bokning med telefon eller läsplatta

Brf Pålsundets föreningslokal och de två gästlägenheterna kan bara bokas via internet. Du bokar genom att klicka på länken ovan till Aptusportalen eller använder en app på din smartphone eller platta. Instruktion för nedladdning av appen ”Bokning” från Aptus
Elektronik AB finns i lathunden för telefon eller läsplatta ovan.

Vid bokningen anger du ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer (t ex 123) som användarnamn.  OBS Använd inte Skatteverkets fyrsiffriga lägenhetsnummer (t ex 1204). Både HSB:s och Skatteverkets nummer hittar du på en lista i entrén till ditt trapphus och på din lägenhetsdörr.  HSB:s nummer finns även i ditt avtal (t ex 99-4041-7-123-3). Använd bara ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer när du bokar, annars öppnar inte din nyckelbricka dörren in till föreningslokalen/gästlägenheten och avgiften hamnar på fel medlem.

Not: Ett fåtal av Pålsundets medlemmar har ett tvåsiffrigt HSB-nummer (t ex 12).  Dessa medlemmar lägger till en extra nolla före sitt lägenhetsnummer (t ex 012).

Vid din första inloggning på portalen ska du använda ett *femsiffrigt lösenord*: Ditt HSB-lägenhetsnummer följt av två nollor (t ex 12300).  I Aptusportalen eller i appen under ”Inställningar” bör du byta ut detta lösenord till något mer personligt.

Regler för bokning
När du vid bokningen väljer ett datum så bokar du från kl 12:00 den dagen och 24 timmar
framåt, fram till och med kl 11:59 dagen därefter.  Din nyckelbricka fungerar endast under
den bokade tiden.

Du kan bara boka en gästlägenhet åt gången, max sju dagar i sträck.  Först när den bokningen har använts kan en ny bokning göras.

Föreningslokalen kan bokas max två dagar i sträck.  Föreningslokalen och en av gästlägenheterna kan dock bokas samtidigt.

Lakan, handdukar och städning står du själv för.

Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12:00) för att du ska slippa avgift.

Nyckelbrickan som hör till din lägenhet är din nyckel till föreningslokal/gästlägenhet. Om du inte har kvitterat ut din nyckelbricka vänder du dig till fastighetsskötaren.

Om nyckelbrickan inte fungerar eller om du har något annat akut problem kan du kontakta den i styrelsens som är ansvarig för föreningslokalen och gästlägenheterna: Yvonne Brax Källström, mobil 073-926 14 30.  Yvonne är hjälpsam men kan naturligtvis inte alltid vara omedelbart tillgänglig.