Bilagor till stämmohandlingarna 2020

Dokumenten nedan trycks inte i stämmohandlingarna utan visas endast här.
Så gör vi för att det är svårt att trycka bilder med bra kvalitet, för att hålla nere storleken
på stämmohandlingarna och för att hålla nere tryckkostnaderna.

Styrelsens historik, utredning och beslutsunderlag för takstegarna

Styrelsens bildbilaga om takstegarna

Takjours utlåtande om takstegarna

Rosebs utlåtande om takstegarna

Motionärens bildbilaga till motion 12 om takstege

Motionärens bildbilaga till motion 16 om trapphusrenovering

Motionärens bildbilaga till motion 19 om tvättstuga och cykelrum