Balkonger

Balkonger
Det är inte tillåtet att skaka mattor på balkongerna. Använd i stället de piskställningar som finns i föreningen.

Gasol- och elgrillning är tillåten på föreningens balkonger.  Kolgrillning är inte tillåten på föreningens mark.

Mata inte fåglar via fönster och balkonger! Balkonglådor får av säkerhetsskäl endast hängas innanför räcket.

Nya balkonger?
Frågan om nya balkonger ska få byggas på HSB Brf Pålsundets fastigheter har diskuterats länge inom föreningen.
Vid ordinarie stämma 2012-04-25 beslutade stämman med stor majoritet att inte tillåta nya balkonger. Beslutet togs utan reservationer och utan votering.
Ordinarie föreningsstämma 2013-05-02 beslutade återigen, med stor majoritet och utan votering och reservationer, att nya balkonger inte ska tillåtas.
Ordinarie stämma 2014-05-13 beslutade för tredje året i rad och med stor majoritet, utan votering och reservationer, att nya balkonger inte ska tillåtas.
En särskild extrastämma hölls 2014-09-21 om ”balkonggruppens” förslag: ”Om bygglovsarkitekten samt Stadsmuseets antikvarie godkänner bygge av balkong skall styrelsen behandla den positivt”. Stämman avslog förslaget efter votering: 35 röstade på balkonggruppens förslag, 76 röstade på avslag och 3 lade ner sina röster.
Styrelsen anser därmed att frågan är avgjord för flera år framöver.