Årsstämma

Vid årsstämman eller den sk föreningsstämman väljs föreningens styrelse. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång. Du är alltid välkommen att vända dig till förvaltaren med frågor, synpunkter och förslag.

För mer information se BRF Pålsundets stadgar.

Se även: Tips om hur man skriver en motion

Motionen skickas till motioner@palsundet.se