Grovsopor/Återvinning

Fr o m 15 november 2018 kommer man bara in i miljörummet med magnetbricka, samma magnetbricka som går till föreningslokal och gästlägenheter.  T o m 15 november kan alla medlemmar som inte redan har kvitterat ut sin magnetbricka göra det gratis hos fastighetsskötaren. Efter 15 november kommer magnetbrickan att kosta 350 kr.

Fastighetsskötarens öppettider: Tisdag 16:30 – 18:30 eller torsdag 07:00 – 09:00.

Fastighetsskötare

Tidningar
Tidningar och returpapper läggs i papperskassar och kastas i de gröna returpappersbehållarna som finns utplacerade på flera ställen längs ARV.

Glas/Plast/Kartong/Batterier
Glas/Plast/Kartong/Batterier kastas i miljörummet på baksidan av ARV 9 eller i återvinningsstationen på Reimersholmsgatan, (ej glödlampor och lysrör), mitt emot infarten till Coop.

Brännbart avfall
Mindre mängder brännbart avfall kastas i miljörummet, ingång från gården mellan ARV 9 och 11. Vår förening betalar dyrt för tömning av behållarna. Gör ditt bästa för att komprimera skräp. Större mängder avfall lämnas på Stockholms Stads återvinningsstationer.

Elektronik/Lampor/Lysrör/Sprayburkar
Elektronik/Lampor/Lysrör/Sprayburkar kastas i miljörummet i på baksidan av ARV 9. Du behöver portnyckeln för att kunna komma in i miljörummet.

Matåtervinning
Insamling av matavfall finns i ett särskilt rum inne i miljörummet. Där finns också papperspåsar och hållare att hämta. Miljörummet har ingång från gården mellan ARV 9 och ARV 11. För mera info kring matavfall se http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/

Matavfall info