Kategoriarkiv: Uncategorized

Sopcontainrar 2021-11-26 – 12-06

I likhet med tidigare år kommer det att ställas upp containrar för medlemmarna i Brf Pålsundet ska kunna rensa lägenheter och förråd på saker som ska slängas.  Containrarna är beställda att anlända fredagen den 26 november och tas bort måndagen den 6 december. Till Anders Reimers väg 4 kommer en täckt container och till Anders Reimers väg 17 kommer en öppen container. Containrarna är till för kasserade möbler och andra brännbara föremål. Vitvaror och elektronik får inte slängas i containrarna. Det som går att sortera i Återvinningsrummet i Anders Reimers väg 9 ska läggas där.

Ny Grannbox från ihopa

Här kommer en glad nyhet: Vi har som den första BRF:en i Stockholm fått en så kallad “Grannbox”. Det är en tjänst som tagits fram av ett Stockholms-bolag som heter ihopa och den innebär att den som vill kan bli medlem och få tillgång till massa olika produkter för hem och fritid. Produkterna “bor” i boxen (som står i miljörummet i Arv9) och man väljer vilket/vilka produktpaket man vill abonnera på. Sen är det bara att boka och låna utan ytterligare kostnad. Vi i styrelsen tycker att det här är ett spännande hållbart koncept och tänker att vi ger det chansen! Här kan ni läsa mer om tjänsten och komma igång: bit.ly/palsundet

Ängar, örter och planteringar

Under våren och sommaren har föreningen gjort en insats för den biologiska mångfalden på vår ö. 

– Ett antal mindre ytor av gräsmatta växa upp till äng för att gynna pollinatörer.

– Örter och växter har låtits växa in under buskage för att skapa bättre förutsättningar för ex igelkottar.

– Ett antal träd och buskar har planterats, växterna har valts både med tanke på blommor för människor och för att skapa gömställen och mat åt ex småfåglar.

En översyn av föreningens mark sker nu tillsammans med en landskapsarkitekt. Målet är att bevara den kulturhistoriskt viktiga och vackra miljön runt våra hus och samtidigt skapa förutsättningar för djurliv på ön.

Stämma 2021, ändrat datum 14/6

21-05-16

Ordinarie föreningsstämma

Pga rådande Corona-restriktioner har Styrelsen bestämt att vi i år ska ha enbart poströstningsstämma. Vid den fysiska stämman kommer bara ordförande, sekreterare och rösträknare att delta. Bostadsrättsföreningens medlemmar kommer inte att kunna delta digitalt via dator eller mobil. Tillsammans med stämmohandlingarna kommer ett poströstningsformulär med instruktioner att delas ut.

Datum för stämman är nu ändrat till måndagen 2021-06-14. Men det viktiga datumet för dig som medlem är att lämna in din poströst senast fredagen 2021-06-11, gärna tidigare!

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Mejla begäran till info@palsundet.se eller lämna till en styrelseledamot. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats.