Kategoriarkiv: Uncategorized

Tidningspappersbehållarna och grinden mellan ARv 9 och ARv 11

2021-04-09 


Returpappersbehållarna för tidningar som funnits utplacerade på flera ställen längs Anders Reimers väg kommer att flyttas och kommer bara att finnas utanför återvinningsrummet utanför ARv 9. 

Grindarna som finns utanför fastighetsskötarexpedition på ARv 9 kommer att hållas låsta för att underlätta för de som sköter tömningen av återvinningsrummet. Felparkerade bilar har hindrat dem att komma fram. 

 

 

 

 

 

Stämma 2021-06-01

2021-04-08

Ordinarie föreningsstämma hålls 2021-06-01

Pga rådande Corona-restriktioner har Styrelsen bestämt att årets stämma sannolikt blir en digital stämma med poströstning före. Tillsammans med stämmohandlingarna kommer ett poströstningsformulär med instruktioner att delas ut. Vid den fysiska stämman kommer bara ordförande, sekreterare och rösträknare att delta. Bostadsrättsföreningens medlemmar kommer att kunna delta digitalt via dator eller mobil.

(Endast om restriktionerna mot förmodan ändras i god tid före stämman kan styrelsen ändra sig och genomföra en stämma med fysisk närvaro för medlemmar.)

 

 

 

 

 

Medlemsengagemang

2021-03-02

Medlemsengagemang

Följande är citat från Brf Pålsundets stadgar:

”Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet i föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet”.

Engagerade medlemmar har genom åren bland annat byggt upp ett snickarrum, ett gym och startat en ateljéförening. Brf Pålsundets styrelse ser positivt på dessa initiativ. Kom gärna med förslag till styrelsen om det är något du vill förbättra i vår bostadsrättsförening, styrelsen kommer att stötta dig/er genom processen. Det är dock viktigt att du själv som medlem vill ta ansvar för ditt initiativ, prata gärna ihop dig med några grannar om en gemensam idé.

Engagera dig i Brf Pålsundet!

Vill du vara med och bidra till en bättre förening? Brf Pålsundet drivs dels av styrelsen, men för att föreningen ska fungera är det viktigt att även andra hjälper till. I arbetet med att ta hand om våra hus dyker det ofta upp frågor medlemmarnas kunskaper kan vara till nytta.

Jurister har varit till stor nytta genom att hjälpa till med granskning av avtal.

Arkitekter har hjälpt till med utformning av allmänna utrymmen.

Elektriker har bidragit med kunskap om hur elarbeten kan göras bäst i föreningen.

Vill du vara med och hjälpa till, men känner att du inte har tid att sitta i styrelsen? Skicka gärna ett mail till info@palsundet.se   Glöm inte att skriva vad du tror att du kan hjälpa till med!

Intresserad av styrelsearbete

Klicka här för att läsa mailet på webben

Är du intresserad av att sitta i styrelsen i din bostadsrättsförening, men vet inte riktigt vad det innebär och vad du behöver kunna? Vi på HSB Stockholm vill gärna uppmuntra och stärka engagemanget i föreningarna och bjuder därför in till en gratis digital föreläsning om hur styrelsearbetet fungerar i en bostadsrättsförening.

UNDER FÖRELÄSNINGEN TAR VI UPP FRÅGOR SÅ SOM:

  • Hur arbetar en bostadsrättsförenings styrelse och vilka roller finns?
  • Hur fungerar en bostadsrättsförenings ekonomi?
  • Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?
  • Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?

Föreläsare: Petrus Jansson, verksamhetschef på HSB Stockholm.
Varmt välkommen att titta på en tid och plats som passar dig!

Klicka här för att titta på föreläsningen

Max 4 personer i gymmet

2020-01-08

I enlighet med Covid19-lagen gäller från 2021-01-10 att antalet personer i Brf Pålsundets gym får vara max 4 personer samtidigt.

Vi är alla ansvariga för att begränsa antalet personer i lokalen, om begränsningen inte efterlevs kommer Brf Pålsundets styrelse att stänga gymmet.

Styrelsen Brf Pålsundet